Micro DC Motor
Planeta dişli motor
Dişli dişli motor

önüm

“FORTO MOTOR” -yň ýyllyk önümçiligi 10 milliondan geçýär.müşderilere ýokary hilli DC dişli hereketlendirijiler bilen üpjün etmek.

 • hemmesi
 • Planeta dişli motor
 • Gurçuk dişli motor
 • Micro DC Motor
 • Dişli dişli motor
 • Tekiz dişli motor

zawodymyz

Müşderilere geçiriş ulgamynyň dizaýny bilen üpjün edip bileris we tehniki goldaw berip bileris.

 • “Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildi. Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Meýdany 14200 inedördül metr bolan häzirki zaman zawodymyz bar.

  Biziň kompaniýamyz

  “Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildi. Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Meýdany 14200 inedördül metr bolan häzirki zaman zawodymyz bar.

 • Önümiň ösüşine, dizaýnyna, hiline gözegçilik barlagyna we kompaniýanyň işini dolandyrmaga üns berýän ajaýyp toparymyz bar.

  Toparymyz

  Önümiň ösüşine, dizaýnyna, hiline gözegçilik barlagyna we kompaniýanyň işini dolandyrmaga üns berýän ajaýyp toparymyz bar.

 • Kompaniýanyň esasy önümlerinde mikro DC hereketlendirijileri, mikro dişli hereketlendirijiler, planetar dişli hereketlendirijiler, gurçuk dişli hereketlendirijiler we hereketlendiriji dişli hereketlendirijiler ýaly 100-den gowrak önüm seriýasy bar.

  Önümlerimiz

  Kompaniýanyň esasy önümlerinde mikro DC hereketlendirijileri, mikro dişli hereketlendirijiler, planetar dişli hereketlendirijiler, gurçuk dişli hereketlendirijiler we hereketlendiriji dişli hereketlendirijiler ýaly 100-den gowrak önüm seriýasy bar.

habarlar
 • Şençzheneniň Futian şäherinde 2024-nji ýyldaky halkara haýwan senagaty sergisi açyldy
  Meşhurlyk, öý haýwanlary pudagynyň kuwwatyny görkezýär we uzakdan daşary ýurtdaky öý haýwanlary pudagyndaky kärdeşleri bilen aragatnaşyk saklamaga we dünýä haýwan senagatynyň sebitleýin integrasiýasynyň tendensiýasyny duýmaga begenýär.Dişli hereketlendiriji hökmünde ...
 • “Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” Bahar baýramyndan soň işini dowam etdirýär.has gowy 2024-ni garşy alýar
  “Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” zawody 2024-nji ýylda gurluşygyň başlanmagyny gutlaýar we dünýädäki müşderilere Bahar baýramyny gutlaýar!Bahar baýramynyň gutly bolsun, Dongguan Forto Motor Co., Ltd. işe bolan höwesden doly.Kompaniýanyň ýüzi ...
 • Germaniýanyň senagat sergisine gatnaşarys
  Sergi maglumatlary aşakdaky ýaly: Serginiň ady: Gannower senagat ýarmarkasy Geçirilen wagt: 2024-nji ýylyň 22-26-njy aprelinde Salgysy: Gannower sergi merkezi, Germaniýa Dongguan Futeng Motor Co., Ltd pawilion belgisi / kabinanyň belgisi: Zal ​​...
 • Dişli motor näme?
  Mikro DC dişli hereketlendirijiniň kesgitlemesi: Kiçijik kuwwatly DC hereketlendirijisinden we peseldiş enjamyndan (dişli guty) düzülen Micro DC dişli hereketlendirijisi.Reduktor tizligi peseldýär we islenýän effekti gazanmak üçin torky ýokarlandyrýar.Dişli gutu dişli arkaly tizligi üýtgedýär we kabul edýär ...
 • DC gurçuk dişli motor
  Mikro azaltma dişli hereketlendirijiler elektrik perdelerinde giňden ulanylýar.Elektrik perdeleri üçin azaltma hereketlendirijileriniň umumy görnüşlerine planetar azaltmak dişli hereketlendirijiler, turbinaly gurçuk dişli azaltmak hereketlendirijileri we ş.m.
biz hakda
biz hakda

“Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildi. Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Meýdany 14200 inedördül metr bolan häzirki zaman zawodymyz bar .. Häzirki wagtda 12 önümçilik liniýasy, 30-dan gowrak awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary we synag enjamlary bar.

has giňişleýin gör