Micro DC Motor
Planeta dişli motor
Dişli dişli motor

önüm

“FORTO MOTOR” -yň ýyllyk önümçiligi 10 milliondan geçýär.müşderilere ýokary hilli DC dişli hereketlendirijiler bilen üpjün etmek.

 • hemmesi
 • Planeta dişli motor
 • Gurçuk dişli motor
 • Micro DC Motor
 • Dişli dişli motor
 • Tekiz dişli motor

zawodymyz

Müşderilere geçiriş ulgamynyň dizaýny bilen üpjün edip bileris we tehniki goldaw berip bileris.

 • “Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildi. Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Meýdany 14200 inedördül metr bolan häzirki zaman zawodymyz bar.

  Biziň kompaniýamyz

  “Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildi. Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Meýdany 14200 inedördül metr bolan häzirki zaman zawodymyz bar.

 • Önümiň ösüşine, dizaýnyna, hiline gözegçilik barlagyna we kompaniýanyň işini dolandyrmaga üns berýän ajaýyp toparymyz bar.

  Toparymyz

  Önümiň ösüşine, dizaýnyna, hiline gözegçilik barlagyna we kompaniýanyň işini dolandyrmaga üns berýän ajaýyp toparymyz bar.

 • Kompaniýanyň esasy önümlerinde mikro DC hereketlendirijileri, mikro dişli hereketlendirijiler, planetar dişli hereketlendirijiler, gurçuk dişli hereketlendirijiler we hereketlendiriji dişli hereketlendirijiler ýaly 100-den gowrak önüm seriýasy bar.

  Önümlerimiz

  Kompaniýanyň esasy önümlerinde mikro DC hereketlendirijileri, mikro dişli hereketlendirijiler, planetar dişli hereketlendirijiler, gurçuk dişli hereketlendirijiler we hereketlendiriji dişli hereketlendirijiler ýaly 100-den gowrak önüm seriýasy bar.

habarlar
 • Dişli motor näme?
  Mikro DC dişli hereketlendirijiniň kesgitlemesi: Kiçijik kuwwatly DC hereketlendirijisinden we peseldiş enjamyndan (dişli guty) düzülen Micro DC dişli hereketlendirijisi.Reduktor tizligi peseldýär we islenýän effekti gazanmak üçin torky ýokarlandyrýar.Dişli gutu dişli arkaly tizligi üýtgedýär we kabul edýär ...
 • DC gurçuk dişli motor
  Mikro azaltma dişli hereketlendirijiler elektrik perdelerinde giňden ulanylýar.Elektrik perdeleri üçin azaltma hereketlendirijileriniň umumy görnüşlerine planetar azaltmak dişli hereketlendirijiler, turbinaly gurçuk dişli azaltmak hereketlendirijileri we ş.m.
 • Micro DC Planeta dişli motor
  Planeta dişli reduktor hereketlendirijisi iki aýratynlyga eýedir.Birinjisi, giriş we çykyş şahalarynyň birmeňzeş dişli bolmagy;ikinjisi, 3-den gowrak planeta dişli bar, bu tizlik tizliginde has uly tork üpjün edýär ...
 • “Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” 2023-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda şadyýan atmosferada öý gurmak dabarasyny geçirdi we kompaniýanyň altynjy ýyllygyny belledi.
  Bu, kompaniýanyň täze tapgyra geçendigini görkezýär we mikro DC dişli motor pudagynda üznüksiz täzeligini we ösüşini görkezýär.Mikro DC azaltmak dişli hereketlendirijilerini öndürmäge we satmaga ünsi jemleýän bir kompaniýa hökmünde Fotor Motor hemişe ygrarlydy ...
 • Biz bilen baglanyşykly köp sanly sergilere gatnaşarys
  2023-nji ýylyň awgust aýynda Aziýa ulular sergisine (Gonkong), Qingdao robot sergisine, Şençzhenen Aziýa haýwanat sergisine we Şanhaý haýwan sergisine gatnaşarys.Bu sergi, pudak hünärmenleri bilen aragatnaşyk gurmak, önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy görkezmek we ...
biz hakda
biz hakda

“Dongguan Forto Motor Co., Ltd.” 2017-nji ýylda döredildi. Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýär.Meýdany 14200 inedördül metr bolan häzirki zaman zawodymyz bar .. Häzirki wagtda 12 önümçilik liniýasy, 30-dan gowrak awtomatlaşdyrylan önümçilik enjamlary we synag enjamlary bar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

has giňişleýin gör